het Michaelsysteem

Wie ben je en wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen?
Wat heb je voor gereedschap meegekregen toen je geboren werd om te gebruiken tot persoonlijke groei en een bijdrage kan leveren tot een vreugdevol bestaan? Wat kom je hier doen? En wat is je levensdoel?

Het Michaelsysteem is speciaal toepasbaar voor mensen die zichzelf en anderen willen begrijpen en daarmee waardevoller kunnen samenleven en samenwerken. Deze werkvorm levert een wezenlijke bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en inzichten verwerven. Het beschrijft de essentie van je persoonlijkheid en hoe dit, samen met andere levensomstandigheden, ervaringen oplevert die passen in het grote plaatje van je huidige leven.

Het maakt heel concreet dat je kunt kiezen tussen handelen vanuit positieve of negatieve delen van je persoonlijkheid. Zo kun je de rol vervullen van o.a. dienaar, strijder, bruggenbouwer etc. passend bij jou diepste Kern-Waarden.
De Kracht van Samen komt hierdoor meer tot uitdrukking en tot zijn recht. Het Michaelsysteem benoemt o.a. zielenrol, je doel en de manier hoe je die kunt bereiken, je houding en je valkuilen.