Creatieve & Intuïtieve ontwikkeling

Doelstelling: Het ontwikkelen en bevorderen van creativiteit, inspiratie, inzicht en persoonlijke groei.
Voor wie? Voor iedereen die door middel van o.a. expressie en creativiteit een geïnspireerd en zinvol leven wil ervaren.
Op welke wijze?
Er zijn twee manieren :
 • De kunstzinnige vorming.
 • Het creatieve persoonlijke proces.
Kernpunten.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Juiste verhoudingen groepen.
 • Vrije keuze in onderwerp & materialen.
 • Optimale vakkundige begeleiding.
 • Allround op het gebied van materialenkennis en overdracht.
 • Respect en stimulans voor eigen inbreng en ontplooiing.
Wat biedt kunstzinnige vorming?
 • Verschil ervaren tussen kijken en observeren.
 • Kleurenleer & materialenkennis.
 • Interpreteren & creëren.
 • Balans & ritme.
 • Compositie & perspectief.
 • Licht.
 • Schaduw.
 • Basisvaardigheden van diverse technieken.
 • Degelijke & prikkelende begeleiding voor gevorderden.
Wat doet dit met je?
 • Je ontdekt je eigen stijl.
 • De confrontatie aangaan met je verwachtingen.
 • Je zult de balans leren vinden tussen werken vanuit je gevoel en het ontwikkelen van vaardigheden zodat er vrijheid ontstaat.
 • Een ontdekkingsreis over wat kunst voor jou kan betekenen.
 • Met respect en liefde leren kijken naar jezelf, je eigen werk en de ander.
 • Je unieke persoonlijkheid ontdekken in je kunstwerken.
 • Nieuwsgierigheid ontwikkelen naar de volgende stap.
 • Levendigheid door je heen voelen stromen.
 • Je intens verdiepen wat bepaalde thema's betekenen voor jouw persoonlijke groei.

Wat betekend het creatieve persoonlijke proces?
 • Inzicht: wie ben je nu en waar wil je naar toe.
 • Ontdekken van je kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
 • Werken aan je eigen proces met behulp van verschillende creatieve werkvormen waarin niet prestatie gericht gewerkt wordt.
 • Naar binnen keren en jezelf zijn.
 • Ruimte ervaren om je expressieve kanten te ontwikkelen.
 • Een veilige plek ervaren om met elkaar uit te wisselen over wat jou bezig houdt.


Werkmethodes.
Er zijn verschillende werkmethodes waar gebruik van wordt gemaakt, onder andere:

Energie:Intensief kleur beleven en je weer opladen.
Meditatief:Vanuit inspiratie werken en is voedend.
Intuïtief
: Vanuit je eigen gevoel werken, werkt helend op de psyche.

Licht/schaduw:Prachtig en intensief werken met licht en duisternis.
Symbolisch: Geeft kracht voor onderweg.
Emotioneel / associatief
: Is een verwerkingsmethode.

Kleurensymboliek: Geeft extra uitdrukking aan je eigen innerlijke beleving.
Impressie: Wat je waarneemt via je innerlijke beleving, de binnenweg weer naar buiten brengen.

En dan tenslotte:

                                                                 Wie kleur brengt in zijn leven, ziet de wereld nooit meer zwart - wit

VOORBEELDEN VAN CREATIEVE VERWERKING VAN LEVENSFASEN EN LEVENSVRAGEN

              

           HOE KOM IK TOT BLOEI?                                                   WAT GEEFT WAARDE AAN MIJN LEVEN?                       WAT HEB IK NODIG ALS HET TEGENZIT?

                        

                    MOED & OVERGAVE                                                        HELING OP CEL NIVEAU                                                  BEVRIJDING


               

                  HOOR MIJ                                                          BEVRIJDING                                                                           ONMACHT


                 

            NAAR BUITEN TREDEN                                    VERLANGEN                                                                   ONDERWEG


HELENDE LEVENSWIELEN & COLLAGES MAKEN

Waar loop je vaak tegenaan in je leven? Waar hoop je op? Wat is je verlangen? Wat vraagt om verandering, bijsturing of aanvaarding?
Door middel van deze vreatieve werkvorm kun je op een fijne manier inzicht krijgen in jouw leerverlangen. En dit ook toe kunnen passen in de dagelijkse praktijk.

Hier volgen enkele voorbeelden.

    

    

life journy