Meditatie & Creativiteit/Project 

                                                                                                                Weg van de mens

                                                                             

Het project ‘WEG VAN DE MENS is het levenswerk van Marja van ’t Wel. Ze heeft er 15 jaar over gedaan om alle gemoedsbewegingen die horen bij de mens eerst zelf te doorleven. En vervolgens uit te werken in beeld (schilderijen) en passende (meditatieve) teksten.

 ‘DE WEG VAN DE MENS’ bestaat uit levensthema’s zoals: De oorsprong – op weg gaan – illusie – crisis – aanvaarding – vrede - voltooiing

Een prachtig boek geschreven en verbeeld door:
Marja van’t Wel en Marinus van den Berg

Dit  boek en project is een hartverwarmend geschenk wat tot stand is gekomen door de bijzondere samenwerking van auteur Marinus van den Berg en Marja van ’t Wel, kunstenares en creatief coach. Marinus van den Berg studeerde theologie en werkte als pastor en als pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg.Hij is auteur van veel boekjes die te maken hebben met rouw en verlies. 

Marja en Marinus willen d.m.v. hun werk vooral ontmoeten, verbinden en verdiepen. Hun intentie is om troost en bemoediging aan te reiken. We zijn immers allemaal onderweg, met alle emoties die horen bij de levensfasen waar we doorheen gaan. In de toekomst hopen ze met dit boek zinnige momenten aan te kunnen bieden bij geloofsgemeenschappen en bezinningscentra. Een programma met beeld, tekst, muziek en bijvoorbeeld een kleine expositie.
Ook workshops voor groepswerk, passend bij de levensthema's, behoren tot de mogelijkheden.  

Vanaf 2018 gaat zij hier thema bijeenkomsten over geven. Met als doel: ontmoeting, verbinding en verdieping. Het boek WEG VAN DE MENS en een powerpoint worden gebruikt als leidraad. ( opmerking: Marinus van den Berg zal niet altijd aanwezig kunnen zijn bij deze bijeenkomsten)
Er zal gewerkt worden met o.a. creatieve werkvormen en reflectie die zeer waardevol kunnen zijn in het verwerken van levensthema's. Tekenervaring is niet nodig. Wel het verlangen om deze momenten persoonlijk te willen ervaren.

HOE KUN JE DIT PROJECT GEBRUIKEN?
Bij rouw & verlies
Pastoraalwerk
Kringwerk
Ziekte
Hospice huizen
Ouderenwerk

Als waardevolle aanvulling zijn hier mooie brochures met gedichten, kaarten en boekenleggers van gemaakt. Fijn om te ontvangen of cadeau te geven. Verkrijgbaar via uitgeverij DOCETE www.docete.nl | www.kerkboek.nl. Kosten € 2.50 per brochure. Verkrijgbaar tijdens de thema bijeenkomsten of via de email bestellen: marjavantwel@gmail.com

Marja van ’t Wel geeft workshops, thema bijeenkomsten en spreekt graag over zingeving, passie en inspiratie in het leven. Daarbij is het mogelijk om creatieve werkvormen te gebruiken. Haar religieuze voorkeur gaat uit naar een levenshouding van de gnostiek: het Weten van het hart leven in het dagelijks bestaan. Authentiek zoals de Mens bedoeld is. En hoe o.a. Jezus ons dit heeft voorgeleefd.

Voor informatie, reacties en vragen kunt u contact opnemen met haar.
E: marjavantwel@gmail.com
www.hetpalet.net
tel: 0334618995/0654324718

Voorbeeld creatieve werkvorm: 

1e bijeenkomst gaat over het thema ‘de oorsprong en op weg gaan’.
2e bijeenkomst gaat over het thema ‘bloei en crisis’
3e bijeenkomst gaat over het thema ‘aanvaarding en vrede’
Er zal gewerkt worden met o.a. creatieve werkvormen en reflectie.
Met als doel ontmoeting, verbinding en verdieping. Tekenervaring is niet nodig. Wel het verlangen om deze avonden persoonlijk te willen ervaren.

Mogelijkheden om uit te werken;

 Een aantal schilderijen via de PowerPoint laten zien m.b.t. de thema’s
 Gevolgd door een kort moment van stilte om in te dalen.

Splitsen in groepjes van 4 of 6 personen. Een aantal kernvragen neerleggen waarover men kan delen en associëren.  Dit kan fotomateriaal zijn of/en tekenen en kleuren vanuit de intuïtie.

 Afronden en in de kring persoonlijke ervaringen uitwisselen.

 
MEDITATIE & CREATIVITEIT

Bij jezelf komen
Muziek, stilte en meditatie zijn waardevolle componenten om dicht bij jezelf te kunnen komen. Om je creatieve kanalen te openen én te laten stromen. De diepe vrede en inspiratie die je daarbij ervaart is een prachtig geschenk van jou zelf aan jou zelf.

Wat gaan we doen?
De weg naar binnen d.m.v. zachte muziek, stilte en meditatie. Wat roept de meditatie bij je op? Welke beelden, symbolen, kleuren, lijnen en vormen dienen zich aan? De weg naar buiten gaat dan d.m.v. het creatieve gedeelte. Dat wat zich heeft aangediend gaan we spontaan, intuïtief en expressief naar buiten brengen op een goed begeleide manier.

Er wordt gewerkt met materialen die passen bij datgene wat zich tijdens de meditatie heeft aangediend. Het geheel staat onder de inspirerende en bezielende leiding van Marja van’t Wel.

Voor wie?
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke vorming en bewustwording. Maar ook voor bedrijven die samen met hun team willen werken aan teambuilding en   zingeving. Er wordt geregeld een workshop op maat aangeboden.