Training & Coaching

Gespreksconsult & Coaching

Werken aan persoonlijk geluk
Er is vaak een behoefte aan een gespreksconsult of coaching wanneer mensen vast lopen in hun leven. Als ze te weinig bewust zijn van hun persoonlijke kwaliteiten en daarom te vaak het negatieve benoemen. Vaak komt dit door een belast verleden die veel mensen met zich meedragen en vanuit verkeerde overtuigingen leven die géén persoonlijke geluk opleveren. Een goede coach weet de kwaliteiten boven water te krijgen en dit uit te bouwen zodat de cliënt weer stevig op de schoenen komt te staan en gaat werken aan innerlijk evenwicht en persoonlijk geluk. Wat weer resulteert in een betere fysieke en emotionele gezondheid.


Duur van de behandeling is max. 1 ½ uur.