Het Palet; Creatief & koersbepalend centrum

 

Aanmeldingsformulier


Naam………………………………………………………………………………….............................................................................


 


Adres………………………………………………………………………………….............................................................................


 


Woonplaats………………………………….........................................                                  Postcode………………………..


 


Telefoon………………………………………email……………………………..............................................................................


 


Geboortedatum……………………………....................( is niet verplicht)


 


Meldt zich aan voor de volgende cursus / training / workshop
 


 


 Handtekening


…………………………………………………………………………………………………………………


 


 Ondergetekende verklaart bij deze de voorwaarden en bepalingen te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De betreffende bedragen kunt u overmaken op bankrekening: NL90SNSB0927457733 onder vermelding van uw naam en cursus / training