Training hoogsensitiviteit

Doelstelling blok 1:
Voorkomen is beter dan genezen - jij en de wereld

 • Je lichaam als je huis leren ervaren en waarderen.
 • Begrenzing en zelfkennis ( signalen van energie lekkage leren herkennen én ernaar te handelen).
 • Communicatie & relaties ( waar loop je tegenaan / hoe bescherm je jezelf voor “leeglopen”, wat zijn de behoeften van hooggevoelige mensen en wat zijn de valkuilen).
 • Innerlijke rust & evenwicht vinden ( wat zijn emoties en hoe kun je ze ontmantelen, humor en relativeringsvermogen oefenen).
 • Van kwetsbaarheid naar kracht ( strategieën voor een goede levenskwaliteit).

Doelstelling blok 2:
Verlangen & realiteit – jij in de wereld.

Op een associatieve manier leren leven vanuit de verbondenheid met de energie van de seizoenen.

 • Grondhouding – energie – vorm en handelen
 • Kiemkracht / verbinding met je bron
 • Wat wil je de wereld laten zien?
 • Voluit aanwezig…op jouw manier
 • Consolidatie; overzicht van verworvenheden
 • Terugschakelen; rustig werken vanuit de Bron 

Werkwijzen.
Delen – informatie – praktische oefeningen en voorbeelden uit de praktijk – creatieve methodes – meditatie & visualisatie - gebruik maken van mijn eigen geschreven werkboek ”keuzen & kansen, als toegang tot de kern”; levenskunst verhalen uit de praktijk uitvoeren in de praktijk.
Maar ook de creatieve en beeldende werkvormen komen aan bod. Zoals de kleurboeken: ZIN IN KLEUREN. Met prikkelende vragen die de dieren ons aanreiken.

Een vol –waardig leven leiden in een vaak overprikkelende wereld.